Cài đặt Zoom iOS (iPhone hoặc iPad)

 1. Mở ứng dụng App Store trên thiết bị của bạn.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - App Store
 2. Gõ tìm kiếm từ khóa  “Zoom” theo hình ảnh bên dướ
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - App Search
 3. Nhập từ khóa tim kiếm
 4. Chọn “ ZOOM Cloud Meetings” từ ứng dụng có sẵn, sau đó bấm vào nút “cài đặt” hoặc chọn vào biểu tượng tải xuống.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Cloud Meeting
 5. Quá trình cài đặt sẽ được bắt đầu
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Cloud Meeting Installation
 6. Nhấn mở.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Cloud Meeting Open
 7. Biểu tượng Zoom sẽ xuất hiện trên màn hình chính của bạn.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Zoom Icon

Tham gia lớp học Zoom (iOS)

 

 1. Each meeting has a unique 9-, 10-, or 11-digit identifier called a Meeting ID that will be required to join a Zoom meeting. Mỗi lớp học sẽ có mã định danh 9,10 hoặc 11 chữ số duy nhất được gọi là ID cuộc họp sẽ được yêu cầu để tham gia lớp học.
 2. Mã ID bạn sẽ được nhận trên Thông tin lớp học thử, Đăng ký khóa học hoặc trên hóa đơn của bạn.
 3. Mở ứng dụng và sau đó chọn  “Join a Meeting”.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Join Meeting
 4. Trên màn hình của bạn sẽ hiện lên ô để nhập mã ID và điền tên của bạn.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Join Meeting - Click
 5. Trong cửa sổ tiếp theo, chạm vào Call using Internet Audio để sử dụng âm thanh của thiết bị. 
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Call Using Audio
 6. Nhấn “Allow” để gửi thông báo và cho phép truy cập máy ảnh.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - AllowCIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Zoom Access Camera

Trên iPhone, các điều khiển máy chủ sẽ xuất hiện ở cuối màn hình của bạn, ngoại trừ Cuộc họp kết thúc. Trên iPad, chúng sẽ xuất hiện ở phía trên màn hình của bạn.

CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Controls

 • Mute/Unmute: Mở hoặc tắt âm thanh của bạn. 
 • Start/Stop Video: Mở hoặc tắt camera của bạn. 
 • Share Content: Bắt đầu chia sẻ màn hình trên thiết bị của bạn. 
 • Participants: Danh sách người tham gia và quản lý người tham gia
 • More: Có các cài đặt bổ sung có sẵn trong mục Khác.

Xem chi tiết hướng dẫn chính thức qua video:guide for a comprehensive list and description of controls.

Kiểm tra chi tiết hỗ trợ về Zoom: Tools and Support