Zoom Installation using iOS (iPhone or iPad)

 1. Apple хэрэглэгчид iOS төхөөрөмжийн аппликейшн татаж авах  App Store -ыг нээнэ үү.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - App Store
 2. Дэлгэцийн доод баруун талд байрлах Search товчлуурыг дарна уу.  
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - App Search
 3. Хайх хэсэгт Zoom гэж оруулна.
 4. Хайлтаар гарч ирсэн илэрцүүдээс ZOOM Cloud Meetings -ийг сонгож GET гэсэн товчлуурыг дарна уу.  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Cloud Meeting
 5. Аппликейшн татаж авах явц доорх байдлаар харагдана.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Cloud Meeting Installation
 6. Open гэсэн товчлуурыг дарна уу.
  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Cloud Meeting Open
 7. Таны гар утасны дэлгэцэн дээр Zoom аппликейшн доорх байдлаар татагтсан байх болно. 

  CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Zoom Icon

Zoom (iOS) Join Using the Meeting ID

Meeting ID буюу уулзалт хийх хаяг нээж тус аппликейшн -д нэвтэрнэ.
9 – 11 оронтой дахин давтагдахгүй нэрээр Meeting ID нээсэн байх бөгөөд тус хаягаар Zoom уулзалтандаа нэвтэрнэ.
Өөрийн мейл болон уулзалт тэмдэглэсэн календар дээрээ Meeting ID -аа хадгалах. (Мейлд хадгаласнаар доор жишээ загварт харуулав.)
2. Zoom аппликейшнээ нээгээд Join товчлуур дээр дарна уу.

CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Join Meeting

Таны орсон Join a Meeting дэлгэц дээр өөрийн Meeting ID хаягаа оруулж дахин Join товчлуурыг дарна уу.

CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Join Meeting - Click

Хэрвээ та iPhone хэрэглэгч бол, багш уулзалтыг дуусгах товчноос бусад бүх дэлгэц дээр коммандуудыг удирдана. Харин та iPad ашиглаж байгаа тохиолдолд дэлгэцийн дээд талд таны удирдах болох коммандууд доорх байдлаар харагдана. 

CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Call Using Audio

CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - AllowCIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Zoom Access Camera

On an iPhone, the host controls will appear at the bottom of your screen, except for the End Meeting. On an iPad, they will appear at the top of your screen.
CIP Online English Learning - Zoom Installation - English - Controls

 • Mute/Unmute: Микрофон-ыг идэвхижүүлэх эсвэл хаах. 
 • Start/Stop Video: Дүрс бичлэгийг багштайгаа хуваалцах эсвэл зогсоох.
 • Share Content: Өөрийн дэлгэцийг эсвэл сургалттай холбоотой материалуудыг багштайгаа хуваалцах. sharing your screen or a file.
 • Participants: Уулзалтад оролцож байгаа бусад хүмүүсийн нэрсийг харах эсвэл оролцогчидтой холбоотой коммандуудыг ашиглах. manage participants.
 • Илүү дэлгэрэнгүй: Нэмэлт коммандуудыг settings -рүү орж харах.

See the official Zoom Attendee control guide for a comprehensive list and description of controls.

Check our Tools and Support for more details.