Ian Tanpiuco

Ian Tanpiuco started his ESL career back in 2013. With his previous experience in tech and outsourcing, he helps students how to communicate in a business setup. After a couple of years, he started teaching IELTS and TOEFL. In 2017, he became a Jr. Web developer and currently teaching ESL online.

Zoom Installation

Zoom Installation Windows PC, Mac and Linux Users Bước 01:  Mở trình duyệt và truy cập https://online.cipenglishschool.com rồi chọn Tools và Zoom Client Download Bước 02: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Zoom Download. Nhấn chọn Download ngay dưới Zoom Client for Meeting Bước 03: Mở tập tin cài đặt và tiến hành cài đặt ứng dụng. Chờ vài phút trong khi tập tin …

Zoom Installation Read More »

2019/7/22 프로세스 및 문서 업데이트 (학생 & 에이전시)

개요 이 부분은 2019년 7월이후 신규 및 갱신하는 고객들이 일반적으로 사용할 수 있는 기능을 기반으로 CIP 온라인 영어 학습 문서가 변경되었음을 설명합니다. 부분 변경사항 조항 현황 유효일 지각 및 결석 ·         학생이 늦은 경우, 교사는 수업을 연장하지 않습니다. ·         학생이 결석하게 될 경우, 수업 시작 24시간 전에 메세지를 보내야 합니다. ·         결석으로 인해 놓친 온라인 …

2019/7/22 프로세스 및 문서 업데이트 (학생 & 에이전시) Read More »

2019年7月22号操作过程和文档更新(学生和代办)

概述 本部分是2019年7月为CIP线上课程学习文档变化做出的讲解。且此文件是基于新用客户端和已更新客户端用户的操作特点做出的调整。 具体方面 变化 状态 可用时间 迟到或者缺席 ·         在学生迟到的情况下,老师不会延长上课时间. ·         若学生将会缺席课程,请务必在课程开始之前24小时发送信息 ·         如果是因为学生缺席而错过当堂课程,那么当堂课程会从学生的总课程中扣除 ·         因为学生缺席而需要补课的,必须经过申请以及批准 ·         有任何疑问请加以下联系方式咨询 o   Email ([email protected]) o   QQ:  3465872020 o   Line: tanpiucoian o   Kakao: itanpiuco o   Zalo: itanpiuco   已更新 July 22, 2019 更换时间或者老师 ·         如果学生需要变换课程,必须在课程生效期前一个周通知辅导员 ·         改变课程日期或者上课时间取决于是否有可提供的时间   已更新 July 22, 2019 注册和重新注册 ·         新生报名可通过以下Inquiry form https://www.cipenglishschool.com/online-inquiry-form/·         重新注册的学员可直接传送信息给辅导员或者部门经理  已更新 July …

2019年7月22号操作过程和文档更新(学生和代办) Read More »

2019.07.22 Сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийгдэв.

2019.07.22 Сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийгдэв. (Суралцагч болон зуучлагч байгууллага) Тойм Бид 2019 оны 07 дугаар сард бүтэц, үйл ажиллагааныхаа дагуу шинээр суралцагчид болон үйлчүүлэгчиддээ зориулан CIP онлайн Англи хэлний сургалтын үйл ажиллагаандаа шинэчлэлт хийлээ. Бүлэг Шинэчлэлт/Өөрчлөлт Төлөв Шинэчлэлт хийгдсэн огноо Хичээлээс хоцрох болон таслах ·         Хэрвээ суралцагч хичээлийн цагаас хоцорсон тохиолдолд багш хичээлийн …

2019.07.22 Сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийгдэв. Read More »

List of Holidays from May to December 2019

NOTICE To: All Online Students and TeachersFrom: CIP Management Date: April 22,2019 (Monday) Updated: December 09,2019 Subject: Holidays from May to December 2019 ___________________________________________________________________________________ Please be informed about the Philippine holidays for the month of May until December 2019. The regular holidays are: May 1, 2019, Wednesday – Labor Day June 12, 2019, Wednesday – …

List of Holidays from May to December 2019 Read More »

List of Holidays for April 2019

NOTICE To: All Online Students and Teachers From: CIP Management Date: March 11,2019 (Monday) Subject: Regular Holidays | April 2019 ___________________________________________________________________________________ Please be informed about the Philippine holidays for the month of April. April 09, 2019  – Tuesday    – The Day of Valor     April 18, 2019  – Thursday   – Maundy Thurday    April 19, …

List of Holidays for April 2019 Read More »

February 25, 2019

NOTICE To: All Students and TeachersFrom: CIP ManagementDate: February 14,2019 (ThursdaySubject: Holiday on February 25, 2019 ___________________________________________________________________________________ We would like to inform you that February 25, 2019 (Monday) is a Special Non-Working Holiday Nationwide declared by virtue of Proclamation No. 555 in observance of EDSA People Power Revolution. Affected online students will get a make …

February 25, 2019 Read More »